Pravidlá

Zmeny v pravidlách oproti minulému ročníku sú zvýraznené tučným písmom.

PRAVIDLÁ V KOCKE

TÍMY

REGISTRÁCIA

PRIEBEH HRY

BODOVANIE

UKÁŽKY BODOVANIA

VYHODNOTENIE